Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 18.04.2021)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Tlačivá vyhodnotení

Tlačivá vyhodnotení tvorivých podpôr Hudobného fondu

Vyhodnotenie je možné predložiť len v tlačenej verzii. Vyhodnotenia doručené e-mailom fond neprijíma.

Na vyhodnotenie tvorivej podpory použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.

Vyplnené tlačivo (v 1 tlačenom vyhotovení), vrátane všetkých požadovaných príloh (v 1 tlačenom vyhotovení), treba doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava. 

Na doručenie vyhodnotení Hudobný fond odporúča využívať služby Slovenskej pošty.

 

Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa riadi osobitnými predpismi

Čítať ďalej


 
Správa o využití 3. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity (začiatok podávania žiadostí 29.03.2021)Správa o využití 3. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity (začiatok podávania žiadostí 29.03.2021)
Správa o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 10.09.2020Správa o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 10.09.2020
Správa o využití Študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014Správa o využití Študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014
Správa o využití Štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014Správa o využití Štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Grantu. Aktualizované 12.09.2017Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Grantu. Aktualizované 12.09.2017
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016