Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 07.02.2023)

Fondová starostlivosť. Priama podporná činnosť | Archív tlačív žiadostí


 
Mimoriadne štipendium o tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020) – UZAVRETÉMimoriadne štipendium o tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020) – UZAVRETÉ
 NEPREHLIADNITE: Žiadosti o Mimoriadne štipendium, ktoré bolo vyhlásené 11.09.2020 s uzávierkou predloženia do 30.09.2020 do 15.00 h. sa podávajú výlučne e-mailom na e-mailovú adresu: vaculcikova@hf.sk.
Mimoriadne štipendium o tvorivú aktivitu (vyhlásené 30.04.2020) – UZAVRETÉMimoriadne štipendium o tvorivú aktivitu (vyhlásené 30.04.2020) – UZAVRETÉ
 NEPREHLIADNITE: Žiadosti o Mimoriadne štipendium, ktoré bolo vyhlásené 30.04.2020 s uzávierkou predloženia do 15.05.2020 sa podávajú výlučne e-mailom na e-mailovú adresu zolyomiova@hf.sk.