Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 30.06.2022)

Ceny Hudobného fondu | Vyhlásenie cien 2020

TASR, 4. septembra 2020 19:12

Výnimoční hudobníci ocenení, získali cenu Hudobného fondu 

Čítať ďalej na teraz.sk


Hudobný fond, Bratislava 02.09.2020, Tlačová správa

Vyhlásenie držiteľov cien Hudobného fondu 2020

Ceny fondu každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Laureáti 2020

Cena Jána Levoslava Bellu - Adrián Demoč za orchestrálne dielo Neha

Cena Frica Kafendu - Tomáš Šelc za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí

Cena Jozefa Kresánka - Jana Bartová za hodnotné vedecké výsledky muzikologického výskumu v oblasti historiografie starších európskych a slovenských hudobných dejín, organológie a hudobnej ikonografie s osobitným zreteľom na výskumný projekt Hudba v Bratislave

Cena Ladislava Martoníka - Peter Solárik za kvalitné inštrumentálne výkony s prihliadnutím na propagáciu jazzu a pedagogickú činnosť 

Cena Pavla Tonkoviča - Rudolf Patrnčiak za výnimočný interpretačný a organizátorský prínos v oblasti folklórneho umenia na Slovensku i v zahraničí

Cena Karola Pádivého - Róbert Novák za osobný prínos pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, za množstvo úprav skladieb pre malé i veľké dychové hudby a za hudobno-pedagogickú činnosť

Cena Gejzu Dusíka - Ľubomír Belák za autorský a interpretačný vklad do slovenskej populárnej hudby

 


 Hudobný fond, Bratislava 02.09.2020

Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2020 – ZRUŠENÉ

Verejné odovzdávanie cien Hudobného fondu, ktoré sa malo konať 8. septembra 2020 o 14.00 hod. v Zichyho paláci v Bratislave, je vzhľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú koronavírusom ZRUŠENÉ!

Hudobný fond ohlásil držiteľov cien tlačovou správou zo dňa 02.09.2020. Diplomy a finančné odmeny fond poukáže oceneným individuálne.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Rudolf PatrnčiakRudolf Patrnčiak
Róbert NovákRóbert Novák