Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 12.07.2020)

Rozhodnutia Rady | Rozhodnutia Rady

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu

Rozhodnutia Rady o žiadostiach podaných na základe výziev a správach o využití štipendia Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení hodnotiaceho procesu (približne 6 týždňov od posledného dňa uzávierky výzvy).

Rada Hudobného fondu svoje rozhodnutia nezdôvodňuje.

Žiadatelia budú o rozhodnutí Rady informovaní písomne. Žiadateľom fond zašle spolu s oznámením aj podrobné informácie o čerpaní podpory.

Pozrite si aj Informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr Hudobného fondu.


 
2020_05_Rozhodnutia Rady - Správy o využití štipendia na tvorivé aktivity. Harmonogram2020_05_Rozhodnutia Rady - Správy o využití štipendia na tvorivé aktivity. Harmonogram
 2020_05 Rozhodnutia Rady o Správach o využití štipendia na tvorivé aktivity, ktoré prijímatelia doručia do fondu v období jún - september 2020, budú zverejnené a schválené sumy poukázané na účty prijímateľov koncom septembra 2020.
2020_04_Rozhodnutia Rady - granty. Zverejnené 17.06.20202020_04_Rozhodnutia Rady - granty. Zverejnené 17.06.2020
2020_03_Rozhodnutia Rady - žiadosti k 03.03.2020 a 05.05.2020. Zverejnené 08.06.20202020_03_Rozhodnutia Rady - žiadosti k 03.03.2020 a 05.05.2020. Zverejnené 08.06.2020
2020_03 Rozhodnutia Rady o Mimoriadnych štipendiách. Zverejnené 28.05.20202020_03 Rozhodnutia Rady o Mimoriadnych štipendiách. Zverejnené 28.05.2020
2020_02_Rozhodnutia_Rady. Zverejnené 30.04.20202020_02_Rozhodnutia_Rady. Zverejnené 30.04.2020
2020_01_Rozhodnutia_Rady. Zverejnené 21.01.20202020_01_Rozhodnutia_Rady. Zverejnené 21.01.2020
20192019
20182018
20172017
20162016
20152015
20142014
20132013
20122012
20112011
20102010
20092009
20082008
20072007
20062006
20052005
20042004
20032003