Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 30.06.2022)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Archív Zásad podpor. činnosti

Archív Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu


 
Dodatok č.1 k Zásadám podpornej činnosti. Účinnosť od 30.04.2020Dodatok č.1 k Zásadám podpornej činnosti. Účinnosť od 30.04.2020
Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 17.04.2014Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 17.04.2014
Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 13.06.2012Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 13.06.2012
Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 15.09.2011Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 15.09.2011
Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 01.03.2010Zásady podpornej činnosti. Účinnosť od 01.03.2010