Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 30.06.2022)

Ceny Hudobného fondu | Ocenení

Ocenení cenami Hudobného fondu


 
1 Cena Jána Levoslava Bellu1 Cena Jána Levoslava Bellu
2 Cena Frica Kafendu2 Cena Frica Kafendu
3 Cena Jozefa Kresánka3 Cena Jozefa Kresánka
4 Cena Ladislava Martoníka4 Cena Ladislava Martoníka
5 Cena Pavla Tonkoviča5 Cena Pavla Tonkoviča
6 Cena Karola Pádivého6 Cena Karola Pádivého
7 Cena Gejzu Dusíka7 Cena Gejzu Dusíka