Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Aktuálne | Archív aktualít 3
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond na YouTube   Hudobný fond na YouTube                

Hudobný fond na Facebooku      Hudobný fond na Facebooku                            

E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu www.musicaslovaca.sk 

Hudobný fond, Bratislava 31.05.2021

Zomrel muzikológ Igor Berger.

 

Dňa 25.05.2021 vo veku 79 rokov zomrel muzikológ a hudobný publicista PhDr. Igor Berger, DrSc., ktorý bol dlhoročným bývalým zamestnancom Hudobného fondu. Česť jeho pamiatke!


Hudobný fond, Bratislava 21.05.2021

Zomrel skladateľ Juraj Hatrík

V piatok, dňa 21.05.2021, vo veku 80 rokov zomrel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

Juraj Hatrík (prevzaté zo stránky Hudobného centra)

 


 

Marián Turner, Bratislava 19.05.2021

Zomrel skladateľ Milan Novák

V utorok, 19.mája 2021, vo veku 93 rokov zomrel hudobný skladateľ Milan Novák.

celý článok (prevzaté z webstránky SOZA)


Hudobné centrum, 31.03.2021

Zomrel skladateľ Jozef Podprocký

celý článok

 


 

skjazz.sk, 05.03.2021

Zomrel Ján Štubniak

Dňa 04.03.2021 vo veku nedožitých 89 rokov zomrel Ján Štubniak, zakladateľ a vedúci Bratislavského Big Bandu.

celý článok

 


 

Hudobné centrum, 14. 02. 2021

Zomrel Peter Martinček van Grob (1962 - 2021)

V nedeľu 14. februára 2021 nás opustil hudobný skladateľ a dlhoročný pedagóg Peter Martinček (1962 - 2021).

Celý článok


Fungovanie umeleckých fondov nás zaujíma

Inštitút kultúrnej politiky pripravil dotazník na získanie spätnej väzby k fungovaniu umeleckých fondov – Literárny fond, Fond výtvarných umení a Hudobný fond –, ktorý je určený autorom, interpretom a iným profesionálom pôsobiacim v rôznych oblastiach umenia a kultúry. Údaje z tohto dotazníka sa využijú najmä pri návrhu budúcej reformy umeleckých fondov. Všetky odpovede sú anonymné a spracovávané na základe odpovedí skupín respondentov.

Dotazník sa zameriava na zistenie skúsenosti s umeleckými fondmi a hodnotenie ich činnosti. Jeho vyplnenie nezaberie viac ako 5 minút.

Vyplniť ho môžete do 15. januára 2021.

Čítaj ďalej/vyplň dotazník tu 


Autor Prešovská univerzita v Prešove, Hudobné centrum, 31.12.2020

Zomrela Irena Medňanská

Celý článokCelý článok 


Autor TASR dnes 11:10,aktualizované dnes 12:10, 22.12.2020

Zomrel pôvodom poľský skladateľ, teoretik a publicista R. Berger

Celý článok


Autor TASR 20. decembra 2020 15:54

Zomrel významný slovenský etnomuzikológ Ondrej Demo

Celý článok


Pripravil: Juraj Čurný, SOZA 21.12.2020

Opustili nás Ondrej Demo, Ján Jamriška a Andrej Turok

Celý článok


Hudobný fond, Bratislava 28.01.2020

Hudobný fond

Hudobný fond oznamuje, že prijíma žiadosti na výrobu profilového skladateľského alebo interpretačného CD nosiča v oblasti vážnej hudby na obdobie rokov 2021.
Žiadosti budú predložené odborným komisiám a Rade Hudobného fondu. O zaradení profilového CD do edičného plánu Hudobného fondu rozhodne Rada Hudobného fondu na základe vyjadrení odborných komisií.
Návrh na vydanie CD s dramaturgiou, životopisom hlavného protagonistu a doplňujúcimi informáciami* posielajte na adresu slatkovska@hf.sk do 2.3. 2020.

* Informácie, ktoré bližšie špecifikujú predmetné CD - zoznam účinkujúcich výkonných umelcov, použitie nových / archívnych nahrávok, v prípade nových nahrávok predpokladaný približný rozpočet. Ďalšie doplňujúce informácie sú vítané, nie sú podmienkou. 


Hudobný fond, Bratislava 28.01.2020

Slovenská jazzová spoločnosť

Výzva Slovenskej jazzovej spoločnosti na dodanie návrhov pre edičný plán CD Hudobného fondu pre rok 2020 (ďalej len „Výzva").
Vážení kolegovia,
Slovenská jazzová spoločnosť (ďalej len „SJS") oznamuje, že prijíma návrhy na výrobu/vydanie CD nosičov pre hudobníkov a skupiny v oblasti jazzu na kalendárny rok 2020.
SJS prostredníctvom svojej rady každoročne navrhuje vydavateľstvu Musica Slovaca pri Hudobnom fonde edičné tituly pre CD z oblasti jazzovej hudby. V snahe o transparentnosť tohto procesu sa rada na svojom zasadaní rozhodla osloviť širokú obec potencionálnych záujemcov o túto možnosť výroby CD.
Podmienky Výzvy:
Uzávierka podávania návrhov: 24.02.2020.
Spôsob podávania návrhov: e mailom na adresu sjs@gti.sk. Do predmetu e mailovej správy uviesť „SJS CD". Predmetný návrh treba poslať v prílohe e mailu vo formáte .doc , alebo .docx.
Návrh musí obsahovať:
 stručný životopis hlavného protagonistu/protagonistov s doteraz vydanou diskografiou, prípadne aj históriu hudobnej formácie,
 predbežnú dramaturgiu CD s uvedením autorov skladieb, vrátane aranžérov, alebo spracovateľov,
 zoznam výkonných umelcov, ktorí by sa mali podieľať na nahrávaní CD,
 link/linky na stiahnutie demo nahrávok z internetu (napríklad prostredníctvom https://nullupload.com ) aspoň jednej tretiny skladieb z navrhovaného CD. Linky musia mať dobu expirácie minimálne do 13.03.2020.

Informácie k Výzve:
CD vychádzajú vo vydavateľstve Musica Slovaca Hudobného fondu (HF).
HF uzatvára zmluvu buď s právnickou osobou, alebo fyzickou osobou -
živnostníkom, ktorá má medzi predmetmi činnosti vydavateľskú činnosť,
alebo výrobu zvukových nosičov a pod. Táto osoba (dodávateľ) dodá HF
master, grafický návrh s vysporiadanými právami výkonných umelcov a všetky
prípadné ostatné náležitosti. HF potom dáva materiály do výroby (lisovanie
a obal...) na náklady HF.
HF zaplatí dodávateľovi odmenu 4 000 Eur bez DPH,
dodávateľ sa zavazuje odkúpiť´od HF 200 ks za cenu 6 Eur bez DPH za kus.
2 800 Eur HF vyplatí preddavkovo,potom po výrobe sa zvyšné pohľadávky
vzájomne započítajú (t.j. 1200 bez DPH má byť vyplatené dodávateľovi a
dodávateľ má kúpiť CD úhrnom za 1 200 bez DPH).
Kontaktná osoba pre Výzvu:
Katarína Ovseníková 


 

Hudobný fond, Bratislava 16.01.2020

ZVÄZ AUTOROV A INTERPRETOV (ZAI) ODOVZDÁ HUDOBNÉ CENY

Čítajte viac TU.


Hudobný fond, Bratislava, 17.09.2019

Fotogaléria zo slávnostného udeľovania cien Hudobného fondu 2019

Bratislava, Zichyho palác, 12. septembra 2019, FOTO Jena Šimková

Na fotke zľava Matej Sloboda, Igor Bázlik, Erik Rothenstein, Zuzana Martináková, Igor Timko.

Viac fotiek TU.


 Hudobný fond, Bratislava, 11.09.2019

Pavol Valášek: Redemption

Krst CD, klub Hudobného fondu, 06.09.2019. Foto Rudolf Bihary