Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Ceny Hudobného fondu | Udeľovanie cien 2019
Michal Galovec E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond udelil ceny

Hudobný fond ocenil osobnosti za rok 2019. Jednou z nich je aj Igor Timko

Cenu Ladislava Martoníka 2019 za jazz získal ... ??? 

 


Hudobný fond, Bratislava, 17.09.2019

Fotogaléria zo slávnostného udeľovania cien Hudobného fondu 2019

Bratislava, Zichyho palác, 12. septembra 2019, FOTO Jena Šimková

 

Na fotke zľava Matej Sloboda, Igor Bázlik, Erik Rothenstein, Zuzana Martináková, Igor Timko.

Na fotke zľava Matej Sloboda, Igor Bázlik, Erik Rothenstein, dcéra Michala Galovca, Zuzana Martináková, manželka Ronalda Šebestu, Igor Timko.

 

 

 


 

Hudobný fond, Bratislava, 02.08.2019


Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2019


Dňa 12. septembra 2019 o 14.00 hod. sa uskutoční v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2019


Ceny každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Laureáti 2019

Cena Jána Levoslava Bellu - Matej Sloboda za skladbu Rhytmus.Diagonale
Cena Frica Kafendu - Ronald Šebesta za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na výnimočnú CD nahrávku Classic Malts
Cena Jozefa Kresánka - Zuzana Martináková za významnú, dlhoročnú muzikologickú, organizátorskú a hudobno-pedagogickú činnosť a za vedeckú prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí
Cena Ladislava Martoníka - Erik Rothenstein za originálny kompozičný a aranžérsky prínos do domácej jazzovej scény
Cena Pavla Tonkoviča - Igor Bázlik za mimoriadny osobnostný prínos vo sfére folklórneho umenia, najmä za kompozičnú tvorbu
Cena Karola Pádivého - Michal Galovec pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za celoživotné zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a jej propagáciu doma i v zahraničí
Cena Gejzu Dusíka - Igor Timko za úspešnú pôvodnú piesňovú tvorbu
Štatút cien Hudobného fondu

O cenách
Ocenení - od roku 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Michal GalovecMichal Galovec