Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 2. polroku 2020 sú UZAVRETÉ.

Plánovaný termín zverejnenia harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 1. polroku 2021 je december 2020

Osobitný rozvrh je pre žiadosti o Ceny HF na súťažiach, ktoré treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí. Žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii. Žiadosti doručené e-mailom fond neprijíma.

Vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Tabuľka aktuálnych výziev

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.  empty