Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Bratislava 20.05.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 1. polroku 2020 sú uzavreté. 

Predpokladaný termín zverejnenia harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v období september - december 2020 je júl 2020. Osobitný rozvrh je pre žiadosti o Ceny HF na súťažiach, ktoré treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu:

Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu
Informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr
Výzvy
Tlačivá žiadostí
Tlačivá vyhodnotení
Rozhodnutia Rady
Správy o činnosti.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu:

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.  empty