Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Bratislava 21.09.2022

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou predkladania v 2. polroku 2022

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu. Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 25.10.2022 - uzavreté  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená. 25.10.2022 - uzavreté  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach (podporuje účasť na súťažiach, kurzoch, festivaloch, a pod., nepodporuje zahraničné štúdium, nepodporuje napísanie, naštudovanie a uvedenie diela, resp. organizovanie koncertov) Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.01.2023 do 30.06.2023 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 25.10.2022 - uzavreté  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.   empty