Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Hudobný fond | Odborné komisie
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Odborné komisie

Skladateľská komisia vo funkčnom období 2017 - 2020

Na základe návrhu Spolku slovenských skladateľov Rada HF menovala za členov Skladateľskej komisie Hudobného fondu vo funkčnom období 2017 - 2020:

1. Lukáš Borzík - predseda (člen Rady zastupujúci Spolok slovenských skladateľov)
2. Vladimír Bokes - člen
3. Stanislav Hochel - člen
4. Rastislav Dubovský - člen
5. Egon Krák - člen
6. Lucia Papanetzová - členka
7. Ján Zach - člen

Podrobnosti o činnosti komisie upravuje Organizačný a rokovací poriadok Skladateľskej komisie

Muzikologická komisia vo funkčnom období 2017 - 2020

Na základe návrhu Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii Rada HF menovala za členov Muzikologickej komisie Hudobného fondu vo funkčnom období 2017 - 2020:

1. Edita Bugalová - predsedníčka (členka Rady zastupujúca Slovenskú muzikologickú asociáciu pri Slovenskej hudobnej únii)
2. Marianna Bárdiová - členka
3. Eva Čunderlíková - členka
4. Ľubomír Chalupka - člen do 17.03.2020
5. Zuzana Martináková - členka
6. Karol Medňanský - člen
7. Eva Szórádová - členka

Podrobnosti o činnosti komisie upravuje Organizačný a rokovací poriadok Muzikologickej komisie

Komisia koncertných umelcov vo funkčnom období 2017 - 2020

Na základe návrhu Spolku koncertných umelcov Rada HF menovala za členov Komisie koncertných umelcov Hudobného fondu vo funkčnom období 2017 - 2020:

1. Ján Vladimír Michalko - predseda (člen Rady zastupujúci Spolok koncertných umelcov)
2. Daniel Buranovský - člen / Ivan Gajan - zástupca člena
3. Ronald Šebesta - člen / Igor Fábera - zástupca člena
4. Blanka Juhaňáková - členka / Milan Kolena - zástupca členky
5. Jozef Lupták - člen / Ján Slávik - zástupca člena
6. Eva Šušková - členka / Hana Štolfová - Bandová - zástupkyňa členky
7. Marek Vrábel - člen / Marek Štrbák - zástupca člena

Podrobnosti o činnosti komisie upravuje Organizačný a rokovací poriadok Komisie koncertných umelcov.


Organizačný a rokovací poriadok Skladateľskej komisieOrganizačný a rokovací poriadok Skladateľskej komisie
Organizačný a rokovací poriadok Muzikologickej komisieOrganizačný a rokovací poriadok Muzikologickej komisie
Organizačný a rokovací poriadok Komisie koncertných umelcovOrganizačný a rokovací poriadok Komisie koncertných umelcov
História - Členovia odborných komisií 2014 - 2017História - Členovia odborných komisií 2014 - 2017
História - Členovia odborných komisií 2011 - 2014História - Členovia odborných komisií 2011 - 2014