Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Hudobný fond | Dôležité informácie
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli, alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne sú zverejnené TU.


 

 

Hudobný fond, Bratislava 08.10.2020

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch november 2020 - január 2021 predložených k 30.09.2020 do 15.00 h.

PDFFB - Hudobný fond, Čítať ďalej


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 2. polroku 2020 sú UZAVRETÉ

Plánovaný termín zverejnenia harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 1. polroku 2021 je december 2020

Čítať ďalej


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa riadi osobitnými predpismi

Čítať ďalej


Hudobný fond, Bratislava 11.09.2020 

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch november 2020 - január 2021 s uzávierkou predloženia do 30.09.2020 do 15.00 h. – UZAVRETÁ

Čítať ďalej


Hudobný fond, Bratislava 02.09.2020, Tlačová správa

Vyhlásenie držiteľov cien Hudobného fondu 2020

Čítať ďalej


Hudobný fond, Bratislava 20.07.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 2. polroku 2020 – UZAVRETÉ

Čítať ďalej 


Hudobný fond, Bratislava, máj 2020

Oznámenie Hudobného fondu

Od 11.05.2020 bude Hudobný fond (HF) opäť otvorený pre verejnosť. Kvôli dodržiavaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID - 19 je nevyhnutné pri vstupe do HF a pri osobnom kontakte dodržiavať pokyny uvedené na vstupných dverách do HF a pokyny zamestnancov HF. Ďakujeme za pochopenie.

From May 11th Hudobny fond (HF) - Music Fund Slovakia will be opened to the public again. In order to comply with the measures of the Public Health Office of the Slovak Republic regarding COVID - 19, it is necessary to follow the instructions given at the entrance door to HF and the instructions of HF employees when entering HF and in personal contact. Thank you for understanding. 


Hudobný fond, Bratislava 30.04.2020

Nová výzva na predkladanie žiadostí o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu s uzávierkou predloženia do 15.05.2020 – UZAVRETÁ

Čítať ďalej


Hudobný fond, Bratislava, marec 2020

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov

Čítať ďalej


 

 Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk