Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory.

29.11.2023

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory nájdete tu.

Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

12.04.2022

Rada Hudobného fondu na svojom zasadnutí dňa 12.04.2022 schválila nové Zásady podpornej činnosti účinné od 25.04.2022, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.

Zmeny v podávaní žiadostí.

17.02.2021

Vzhľadom na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 Hudobný fond umožňuje od 17.02.2021 podávanie všetkých žiadostí o niektorú z foriem podpornej činnosti aj elektronickou formou.

Zobraziť viac
Zobraziť všetky