Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Aktuálne | Aktuálne 2017
Milan Adamčiak 1946-2017 E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond na YouTube   Hudobný fond na YouTube (VIDEÁ)               

Hudobný fond na Facebooku      Hudobný fond na Facebooku                                          Archív aktualít Hudobného fondu

 


OZNÁMENIE

28.04.2017 budú z prevádzkových dôvodov predajňa Musica Slovaca, notový archív Hudobného fondu a požičovňa notových materiálov zatvorené.
Due to operational reasons the Musica Slovaca store and the sheet music archive will be closed on April 28th, 2017.


 

Hudobný fond prijíma žiadosti na výrobu skladateľského alebo interpretačného CD v oblasti vážnej hudby pre CD katalóg Hudobného fondu  2017-2018

Hudobný fond oznamuje, že prijíma žiadosti na výrobu profilového skladateľského alebo interpretačného CD nosiča v oblasti vážnej hudby na obdobie rokov 2017-2018.

Žiadosti budú predložené odborným komisiám a Rade Hudobného fondu. O zaradení profilového CD do edičného plánu Hudobného fondu rozhodne Rada Hudobného fondu na základe vyjadrení odborných komisií.

Návrh na vydanie CD s dramaturgiou, životopisom hlavného protagonistu a doplňujúcimi informáciami posielajte na adresu veselova@hf.sk do 28.02.2017.

Informácie, ktoré bližšie špecifikujú CD - zoznam účinkujúcich výkonných umelcov, použitie nových/archívnych nahrávok; v prípade nových nahrávok predpokladaný približný rozpočet. Ďalšie doplňujúce informácie sú vítané, nie sú podmienkou. 


 

ZOMREL MILAN ADAMČIAK (1946 - 2017)

Vo veku 70 rokov zomrel experimentálny umelec, skladateľ a muzikológ Milan Adamčiak (1946 - 2017), priekopník intermediálneho umenia na Slovensku, tvorca grafických partitúr, vizuálnej poézie a nekonvenčných hudobných nástrojov.

Vyštudoval hru na violončele na Konzervatóriu v Žiline (1962 - 1968) a hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1968 - 1973, diplomová práca Sémantická problematika hudby 19. a 20. storočia a jej vzťah k výtvarnému umeniu). V rokoch 1968 až 1991 pôsobil na Ústave hudobnej vedy SAV (výskum hudby 20. storočia a vzájomné vzťahy hudby a výtvarného umenia) a tiež aj na VŠMU a FiFUK (prednášky o hudbe 20. storočia).

V roku 1989 založil súbor experimentálnej hudby Transmusic comp., o rok neskôr stál pri zrode Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), pod hlavičkou ktorej zorganizoval v rokoch 1991 a 1992 Festival intermediálnej tvorby. V roku 1992 zrealizoval v Slovenskej národnej galérii výstavu partitúr Johna Cagea, ktorý na jeho pozvanie pri tejto príležitosti navštívil festival Večery novej hudby v Bratislave.

Jeho diela boli publikované v súborných vydaniach Archív I (EXPO): experimentálna poézia 1964 - 1972 (2011), Archív II (KOPO): konkrétna poézia 1964 - 1972 (2016), Archív III (NÔTY): notácie a grafické partitúry (2013) a Archív IV (AKTY): Akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy (2016).

Zdroj: Hudobné centrum

Posledná rozlúčka s Milanom Adamčiakom bude v krematóriu v Bratislave dňa 25.1.2017 o 9 00. 


Milan Adamčiak 1946-2017Milan Adamčiak 1946-2017