Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu

v 2. polroku 2018

 14.05.2018

Predpokladaný termín zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí v 2. polroku 2018 je 12. júl.

Žiadosti o štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach, vrátane kurzov v júli a auguste bolo potrebné doručiť do 09.05.2018.

Výzva na predkladanie žiadostí o Ceny Hudobného fondu na súťažiach je otvorená permanentne. Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže  empty