Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 2. polroku 2018

09.07.2018

Hudobný fond kvôli vyčerpaniu rozpočtovaných financií do 31.12.2018 neprijíma žiadosti o poskytnutie tvorivých podpôr v oblasti džezu, s výnimkou Cien Hudobného fondu na súťažiach a Grantov.

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu
Zásady podpornej činnosti Hudobného fonduInformácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôrVýzvyTlačivá žiadostíTlačivá vyhodnoteníRozhodnutia RadySprávy o činnosti.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

V záujme dodržania lehoty na predkladanie žiadosti odporúčame neodkladať predloženie žiadosti a povinných príloh na posledný deň uzávierky výzvy.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby (okrem džezu) 23.08.2018 štvrtok, 02.10.2018 utorok, 13.11.2018 utorok, 27.11.2018 utorok  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 18.09.2018 utorok  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená od 09.10.2017 do 18.09.2018 18.09.2018 utorok  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach (okrem džezu). Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. 23.08.2018 štvrtok, 02.10.2018 utorok, 13.11.2018 utorok, 27.11.2018 utorok. Žiadosti na kurzy v júli a auguste 2018 bolo treba doručiť do 09.05.2018.   empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym polrokom alebo rokom. Zmena z 30.10.2018 na 31.10.2018 vzhľadom na vyhlásenie 30. októbra 2018 za jednorazový štátny sviatok. V záujme dodržania lehoty na predkladanie žiadosti odporúčame neodkladať predloženie žiadosti a povinných príloh na posledný deň uzávierky výzvy.  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty