Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Ceny Hudobného fondu | O cenách
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

O cenách Hudobného fondu

Ceny Hudobného fondu za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby udeľuje Rada Hudobného fondu na základe návrhov profesijných združení a odborných komisií. Finančné ocenenia sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Cena Jána Levoslava Bellu

Cena sa udeľuje za hudobné dielo. Založená v roku 1963 na pamiatku jedného z prvých slovenských skladateľov Jána Levoslava Bellu (1843 Liptovský Sv. Mikuláš – 1936 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Skladateľskej komisie.

Cena Frica Kafendu

Cena sa udeľuje za významný interpretačný výkon v oblasti koncertného umenia. Založená v roku 1964 na pamiatku slovenského skladateľa, dirigenta, klaviristu a pedagóga Frica Kafendu (1883 Mošovce – 1963 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.

Cena Jozefa Kresánka

Cena sa udeľuje za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu. Založená v roku 1991 na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa Jozefa Kresánka (1913 Čičmany – 1986 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.

Cena Ladislava Martoníka

Cena sa udeľuje za džezovú hudbu. Založená v roku 1991 na pamiatku slovenského džezového hudobníka Ladislava Martoníka (1944 Košice-1968 Košice). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Cena Pavla Tonkoviča

Cena sa udeľuje za prínos v oblasti hudobného folklóru. Založená v roku 1991 na pamiatku dirigenta, skladateľa a odborníka vo folkloristike Pavla Tonkoviča (1907 Podkonice – 1980 Bratislava). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Spolku hudobného folklóru.

Cena Karola Pádivého

Cena sa udeľuje za rozvíjanie dychovej hudby. Založená v roku 1991 na pamiatku skladateľa dychovej hudby a dirigenta Karola Pádivého (1908 Dolní Cerekev – 1965 Trenčín). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Združenia dychových hudieb Slovenska.