Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | O fonde | Rada
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Rada Hudobného fondu

Členovia Rady Hudobného fondu vo funkčnom období 2014 - 2017


prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., predseda Rady (zvolený členmi Rady), delegovaný Spolkom koncertných umelcov

Ing. Peter Lipa, podpredseda Rady (zvolený členmi Rady), delegovaný Slovenskou jazzovou spoločnosťou

Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD., člen delegovaný Spolkom slovenských skladateľov

PhDr. Edita Bugalová, PhD., členka delegovaná Slovenskou muzikologickou asociáciou pri Slovenskej hudobnej únii

Mgr.art. Pavel Zajáček, člen delegovaný Zväzom autorov a interpretov populárnej hudby

Mgr. Juraj Bartoš, člen z radov hudobných umelcov menovaný riaditeľom Hudobného fondu

RNDr. Matúš Jakabčic, riaditeľ Hudobného fondu

 

Činnosť Rady Hudobného fondu sa riadi najmä týmito predpismi:

Zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

Štatút Hudobného fondu

Rokovací poriadok Rady Hudobného fondu

 

 

 


Rokovací poriadok Rady Hudobného fonduRokovací poriadok Rady Hudobného fondu
Archív - Členovia Rady 2011 - 2014Archív - Členovia Rady 2011 - 2014