Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Obchodná verejná súťaž | Obchodná verejná súťaž
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

 

Archív obchodných verejných súťaží 

 

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Hudobný fond (ďalej len „vyhlasovateľ")* opakovane vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín.

Dátum vyhlásenia: 23.11.2015

Na stiahnutie:

Súťažné podmienky (23.11.2015)

Čestné vyhlásenie FO (23.11.2015)

Čestné vyhlásenie PO (23.11.2015)

 


 

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

oznamuje, že dnešným dňom ruší obchodnú verejnú súťaž

na predaj nepotrebných vecí - nehnuteľností, nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, vedenom Okresným úradom Trenčín, ktorá bola vyhlásená a ktorej podmienky boli uverejnené v Denníku Pravda dňa 18. 10. 2015, ako aj v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon dňa 17. 10. 2015 a aj v regionálnych novinách TRENČIANSKO - DUBNICKO-ILAVSKO dňa 16. 10. 2015, 23. 10. 2015 a 30. 10. 2015.

V Bratislave 19.11.2015

 


Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Hudobný fond (ďalej len „vyhlasovateľ")* vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín.

Dátum vyhlásenia: 14.10.2015

Na stiahnutie:

Súťažné podmienky (14.10.2015)

Čestné vyhlásenie FO (14.10.2015)

Čestné vyhlásenie PO (14.10.2015)

 


 

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Hudobný fond (ďalej len „vyhlasovateľ")* vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín.

Dátum vyhlásenia: 19.08.2015 

Na stiahnutie:

 

Súťažné podmienky (19.08.2015 )
Čestné vyhlásenie FO (19.08.2015 )
Čestné vyhlásenie PO (19.08.2015 )

 


  Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

Obchodná verejná súťaž 

Hudobný fond (ďalej len „vyhlasovateľ")* vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín.

Dátum vyhlásenia: 06.07.2015

 Na stiahnutie:

Súťažné podmienky (06.07.2015)
Čestné vyhlásenie FO  (06.07.2015)
Čestné vyhlásenie PO  (06.07.2015)

  


 

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

Obchodná verejná súťaž

Hudobný fond (ďalej len „vyhlasovateľ")* vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín.

Dátum vyhlásenia: 17.04.2015

Na stiahnutie:

Súťažné podmienky (17.04.2015)

Čestné vyhlásenie FO (17.04.2015)

Čestné vyhlásenie PO (17.04.2015)

 


 

Obchodná verejná súťaž


Hudobný fond vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) obchodnú verejnú súťaž a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín.

Dátum vyhlásenia: 25. 02. 2015

Na stiahnutie:

Súťažné podmienky

Čestné vyhlásenie FO

Čestné vyhlásenie PO

 


Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 23.11.2015Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 23.11.2015
Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 14.10.2015Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 14.10.2015
Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 19.08.2015Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 19.08.2015
Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 06.07.2015Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 06.07.2015
Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 17.04.2015Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 17.04.2015
Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 25. 02. 2015Súťažné podmienky - predaj BD Omšenie 25. 02. 2015
Čestné vyhlásenie FO - OmšenieČestné vyhlásenie FO - Omšenie
Čestné vyhlásenie PO - OmšenieČestné vyhlásenie PO - Omšenie
Čestné vyhlásenie FO - Omšenie. 23.11.2015Čestné vyhlásenie FO - Omšenie. 23.11.2015
Čestné vyhlásenie PO - Omšenie. 23.11.2015Čestné vyhlásenie PO - Omšenie. 23.11.2015