Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Rozhodnutia Rady o žiadostiach | 2017
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach

2017

 

(09) Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutí Rady o žiadostiach o udelenie prémie za hudobnovedné diela a publicistickú tvorbu, ktoré boli predložené k 10.10.2017, vrátane žiadostí, ktoré sú aktuálne v hodnotiacom procese: do 22.decembra 2017. 

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov sú zverejnené na stránke Výzvy 2. polrok 2017 a INFO.

Podľa čl.1 ods. 14 Zásad podpornej činnosti  nie je povolené žiadať o zmenu účelu použitia schválenej podpory.   

08 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.11.201708 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.11.2017
07 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 17.10.201707 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 17.10.2017
06 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.09.201706 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.09.2017
05 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 24.05.201705 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 24.05.2017
04 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 18.04.201704 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 18.04.2017
03 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 20.03.201703 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 20.03.2017
02 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 22.02.201702 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 22.02.2017
01 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 23.01.201701 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 23.01.2017