Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | O fonde | O fonde
Zákon_č.13/1993 Z.z. E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Pozrite si novinky HF 

 

Hudobný fond

 

Hudobný fond (HF) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia. Hudobný fond vykonáva najmä tieto činnosti:

• Vytvára materiálne podmienky na rozvoj hudobného umenia všetkých žánrov poskytovaním finančných prostriedkov hudobným tvorcom a organizáciám podľa Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu.
Prostredníctvom oddelenia Fondovej starostlivosti a na základe rozhodnutí Rady HF udeľuje ceny Hudobného fondu , granty, prémie, štipendiá, podporuje festivaly a koncerty, workshopy, účasť na festivaloch a prehliadkach, podporuje výrobcov zvukových nosičov.
• Vo vlastnom vydavateľstve Musica slovaca vydáva, vyrába a distribuuje koncertnú a pedagogickú literatúru slovenských skladateľov (Katalóg notových titulov na predaj), čo umožňuje uvádzanie pôvodných diel domácich autorov.
• Vlastní a spravuje obsiahly archív notových materiálov slovenských orchestrálnych a vokálno-symfonických skladieb, ktoré prenajíma na verejné predvedenie (Katalóg notových titulov na prenájom) a zapožičiava na študijné účely. Priebežne archív dopĺňa o novovzniknuté diela.
• Sprostredkováva vypožičanie hudobných materiálov od zahraničných vydavateľov pre Slovenskú republiku.
• Vo vlastnom vydavateľstve Musica slovaca vydáva a vyrába CD slovenských skladateľov a koncertných umelcov vo vlastnej réžii (Katalóg CD titulov).
• Prevádzkuje predajňu Musica slovaca s ponukou notovej, knižnej a CD produkcie slovenských vydavateľov, prezentujúcich slovenskú tvorbu a interpretačné umenie.
• Prevádzkuje e shop Musica slovaca s ponukou titulov z vlastného vydavateľstva.
• Vykonáva správu príspevkov pre Hudobný fond podľa zákona NR SR č. 13/1993 Z. z.

 

VIDEO Hudobný fond 

VIDEO Podporná činnosť Hudobného fondu

VIDEO Vydavateľstvo Hudobného fondu

VIDEO Musica Slovaca 

VIDEO Eshop Musica Slovaca


Zákon_č.13/1993 Z.z.Zákon_č.13/1993 Z.z.